రెవెన్యు డిపార్ట్ మెంట్ లో 670 ఖాలీలు భర్థీ కి నోటిఫికేషన్ గ్రుఫ్ 4 సర్వీస్

Junior assistant notification

రెవెన్యు డిపార్ట్ మెంట్ లో 670 ఖాలీలు భర్థీ కి నోటిఫికేషన్ గ్రుఫ్ 4 సర్వీస్  జూనియర్ అసిస్టెంట్-కమ్-కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ 

రెవెన్యు డిపార్ట్ మెంట్ లో 670 ఖాలీలు భర్థీ కి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.  గ్రుఫ్ 4 సర్వీస్  కేటగిరి పొస్ట్లు  మొత్తం 670 ఖాలీలు. Junior Assistant – cum-Computer Assistant  జూనియర్ అసిస్టెంట్-కమ్-కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్  అర్హతలు.

AGE: 

18-42  (As on 01-07-2021)

DETAILED NOTIFICATION  JUNIOR ASSISTANT CUM COMPUTER ASSISTANT

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

Academic: Must hold Bachelor’s Degree

Technical Qualifications : One should pass Computer Proficiency Test conducted by District Collector. (To those who will be shortlisted before appointment ).

Online Application start date: 30-12-2021

Online Application end date: 19-01-2022

Exam Fee:

Applicant must pay Rs. 250/- (Rupees two hundred and fifty only) towards application processing fee and Rs 80/- (Rupees eighty only) towards examination fee.

However, the following categories of candidates are exempted from payment of examination fee Rs.80/- only.

SC, ST, BC, PH & Ex-Service Men.

DETAILED NOTIFICATION  JUNIOR ASSISTANT CUM COMPUTER ASSISTANT

Apply online Click here for official site

For more job updates join this group

మీరు Apply చెయాలనుకుంటె ఈ క్రింది గ్రుప్ లో మెసెజ్ చెయండి . Join group

 

 

Updated: January 4, 2022 — 8:28 am
SnehaJobs.com © 2022 All Rights Reserved
You cannot copy content of this page