ఉచిత కరోన టెస్ట్

Free Corona test in AP

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎవరైనా కరోనా టెస్టు చేయించుకోవాలి అనుకుంటే…. ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసి….. మీ వివరాలు నమోదు చేసుకోండి…. సంబంధిత అధికారులు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు….

కరోన పరీక్ష కోసం : క్లిక్ చేయండి 

Full Name

Aadhaar number

Phone Number

Age

Gender

Present Address

Symptoms Information

No Symptom   Cough   Cold  Breathing Problem  Fever  Body Pains  Headache

Updated: August 3, 2020 — 7:14 am
SnehaJobs.com © 2022 All Rights Reserved
You cannot copy content of this page